Хан Хэнтийн УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа

Утас: 314208, 322111, 70112111

Цахим шуудан: khankhentii@mpa.gov.mn

Цахим хуудас: http://khankhentii.mpa.gov.mn/

Хаяг байршил: Цаг уур орчны шинжилгээний газар 108,106,113 тоот

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах