Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Утас: 70462361, 99079705

Цахим шуудан: otgontenger@mpa.gov.mn

Цахим хуудас: OTGONTENGER.MPA.GOV.MN

Хаяг байршил: Завхан аймаг Улиастай сум Жинс баг

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах