Их нарт БНГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Утас: 77633050

Цахим шуудан: ikhnart.chuluu@gmail.com

Цахим хуудас: ikhnart.mn

Хаяг байршил: Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум, Цомог баг

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 2000төг

Гадаадын иргэн: 10000төг

Машин: 5000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах