Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Утас: 99268489,89664454

Цахим шуудан: dariganga@mpa.gov.mn

Цахим хуудас: dariganga.mpa.gov.mn

Хаяг байршил: Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сум 4 дүгээр баг

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах