Говийн их ДЦГ-ын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргаа

Утас: 98068929, 98836979, 98836978

Цахим шуудан: ggbspa@mpa.gov.mn

Цахим хуудас: savethewildhorse.mn

Хаяг байршил: Тахийн тал, 1-р багийн төв Биж багаас баруун тийш 10 км яваад очно

Нэвтрэх тасалбар

Дотоодын иргэн: 300төг

Гадаадын иргэн: 3000төг

Нийт үнийн дүн: 0

Цуцлах